W-Techniek

Warmte- en Koudeopslag (WKO)

De KB-Groep gebruikt zeer efficiënte warmtepompen, regeneratiecomponenten en Smart Energy Control. Daarmee verkrijgt u maximale energiebesparing en een volledige balans van het systeem.

Ontwerp op maat

We ontwerpen elk systeem op maat. Daarbij houden we rekening met uw investeringsbudget, vastgelegde doelstellingen, lage energiekosten en een volledige balans in het systeem en de bron door Smart Energy Controls. De COP (coeficient of performance) van onze installatie kan oplopen tot 11 bij verwarming en 8,5 in koeling-mode. Hierdoor zijn besparingen mogelijk op de energierekening van meer dan 50% op jaarbasis t.o.v. een conventioneel systeem.

KB w-techniek levert de volgende systemen:

  • De WKO-installatie
  • De warmtepomp
  • De regeneratie module
  • De regeltechniek

Het WKO (Warmte- en Koudeopslag) deel bestaat uit verschillende onderdelen, zoals filters, injectiekleppen en een buffervat. De installatie is geheel waterzijdig en elektrisch aangesloten op de TSA in de technische ruimte. Het installatiegedeelte in de technische ruimte kan afgeleverd worden als skid zodat het snel afgehandeld kan worden op locatie.

Bronbemaling

W-Techniek nodig? Neem gerust contact met ons op.

Gesloten bronsysteem

Ieder WKO-systeem bestaat uit een gesloten of een open bronsysteem. Het gesloten bronsysteem, ook wel bekend als de verticale bodemwisselaar, bestaat uit een of meerdere gesloten leidinglussen in de bodem. Deze onttrekken of geven warmte/koude aan de bodem. Deze methode wordt vaak gebruikt bij kleinere systemen, bijvoorbeeld bij woningen en kleinere (kantoor)gebouwen

Open bronsysteem

De open bronsystemen bestaan uit één (monobron) of meerdere bronnen (doublet). Het warme en koude water wordt opgeslagen in de bodem en hergebruikt op het moment waarop het nodig is. Daarbij wordt altijd gezocht naar de juiste bodemgesteldheid, de dikte van het watervoerend pakket en het zuurstof- en zoutgehalte van het water.

W-Techniek nodig?

Of andere vragen over onze dienstverlening?